Kritiek van je afschudden


      Het menselijk ras is nergens zo vals als bij het ophemelen, uitlachen, vleien en pesten.


      Verzamel schotschriften, lees ze zelf en zorg dat ze gelezen worden. Lach erom en breng zo de schrijver tot wanhoop.


      Als er een schotschrift tegen jou uitkomt, laat je dan niet in het openbaar zien. Doe alsof je drukke werkzaamheden hebt. Maar als je gedwongen bent erover te praten, lees je het thuis een paar keer door; zo leer je erom te lachen en de juiste houding aan te nemen.
      Stel je voor hoe je erom uitgelachen wordt, bedenk hoe je ertegen te weer te stellen en welke reactie het best met je aan te nemen houding overeenkomt.


      Niet altijd doen of er niets aan de hand is als je iets vervelends overkomt, dat ze niet gaan denken dat er juist echt iets is gebeurd als je zo doet.