Lof en eigenlof


      Zorg dat complimenten niet in of de richting van een vergelijking gaan, of te bijzonder willen zijn, ook al zijn ze waar. Want het zeldzame boezemt zelden vertrouwen in.


      Als iemand je lof zingt in aanwezigheid van de baas, vraag je dan af of hij je niet in het geniep verdacht heeft gemaakt.


      Wanneer je uitbundig geprezen wordt, wees er dan op bedacht dat er een val voor je wordt uitgezet.


      Wanneer alles van je wordt geprezen, of je voor alles dank wordt betuigd en je boven iedereen verkozen wordt, vertrouw dan niets meer.


      Schep niet op over alles waartoe je in staat bent, want zo laat je je door je tegenstander in de kaart kijken.


      Als je jouw heldendaden publiek wilt maken in van die boekjes die lofzangen bevatten, doe dat dan in het soort boekje dat gemakkelijk door iedereen in grote hoeveelheden aangeschaft kan worden en bij de meest uiteenlopende mensensoorten in trek is.
      Daarom moet je bekend zijn met de schrijvers van dat soort boekjes, zodat ze jouw naam en heldendaden erin stoppen; want deze boekjes zullen je meer bekendheid bezorgen dat een dik boek dat niemand koopt of wil lezen.