Verzoeken (1)


      Kijk goed uit of wat je vraagt niet belastend is voor de schenker, of veel werk vereist.


      Het moet voldoende zijn je vriend aan te geven wat je verlangt: wat hij verder niet levert, komt ook niet als je erom vraagt. Toon je dankbaar voor wat je krijgt, in de hoop dat hij uit zichzelf merkt dat je meer nodig hebt.


      Als je iets van belang moet vragen, praat dan over andere zaken. En alsof je over andere dingen praat, zet je uiteen waarom je een en ander verlangt.


      Aanzienlijke lieden moet je met grote omzichtigheid aanspreken, dat het niet lijkt of je iets eist.
      Als bemiddelaars moet je ondubbelzinnige personen aanzoeken, zoals een zoon of een dochter, zodat je niet iemand aanwerft die hetzelfde als jij nodig heeft.


      Het beste ogenblik om iets te vragen is wanneer de ander vrolijk is, wat meestal op feestdagen het geval is en na het middagmaal, maar niet als hij indommelt, of wanneer hij gestoord wordt in andere zaken of slaap heeft.
      Vergaloppeer je niet door meerdere dingen tegelijk te vragen.


      Als je iemand anders vooruit wilt helpen, doe dan alsof je warm loopt voor een onbekende. Word zo weinig mogelijk met hem samen gezien, zodat het lijkt of je meer door eerlijke liefde voor het algemeen welzijn dan door eigen belang gedreven wordt.


      Motiveer de mensen naar gelang hun persoon: houd de inhaligen winst en verlies voor, hooggestemde personen hemelse glorie, jongeren de toejuichingen of de hoon van hun vrienden, functies aan de eerzuchtigen.


      Vraag geen vergunningen of contracten van gezaghebbers, want dat soort dingen werken ze traag af. Presenteer op het juiste moment een door jou geschreven document om te ondertekenen.


      Vraag niet iets bijzonders aan een ander, zeker niet als hij eraan gehecht is (en al helemaal niet als je er niets aan hebt: als hij het moet weigeren zal hij denken dat hij je beledigt en je haten. Het is een normale menselijke reactie te haten wie je beledigd hebt.
      En als hij het je afstaat, zal hij je voortaan mijden als een inhalige vlerk.


      Aangezien het vernederend is een afwijzing te ondergaan, moet je niets vragen waarvan je niet zeker bent dat je het krijgt. Dus niet vragen, maar alleen uitleggen waarom je het nodig hebt.