LOPHIUS - Machiavelli
Home..
Italiano
English
Nederlands

N. Machiavelli Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Van alle onderdrukkingen is die waaraan een republiek je onderwerpt de wreedste. Ten eerste omdat hij langer duurt dan andere en er geen hoop is eraan te ontkomen, ten tweede omdat republieken andere staten doelbewust uitmergelen en verzwakken om er zelf beter van te worden. Een vorst die je heeft onderworpen doet dat niet, tenzij hij een barbaar, landverwoester en verdelger van iedere beschaving is, zoals Oosterse vorsten. Maar als hij een normale menselijke instelling heeft, zijn in de meeste gevallen alle aan hem onderhorige steden hem even dierbaar en laat hij alle nijverheid en bijna alle bestaande instellingen intact. Ook al kunnen zijn onderdanen zich niet ontplooien als vrije mensen, ze gaan er niet onderdoor als slaven.