LETTRES, INSTRUCTIONS DIPLOMATIQUES ET PAPIERS D'ÉTAT
DU CARDINAL DE RICHELIEU
Referentietekst:

COLLECTION DE DOCUMENTS INÉDITS SUR L'HISTOIRE DE FRANGE PUBLIÉS PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

PREMIÈRE SÉRIE.
HISTOIRE POLITIQUE.

RECEULLIS ET PUBLIÉS PAR M. AVENEL

TOME SEPTIÈME. 1642. - SUPPLÉMENT: 1608 À 1642.

PARIS. IMPRIMERIE NATIONALE.M DCCC LXXIV.


GALLICA, Bibliothèque nationale de France- Verantwoording -

Voor de herkomst van de illustraties en personalia, zie de pagina Personen

Deze brieven werden gedicteerd, waarbij verscheidene eigennamen en plaatsnamen inderhaast werden verbasterd. Deze site heeft geen wetenschappelijke of archivarische pretenties, dus waar de samensteller meende redelijk zeker te zijn van aangeduide persoon of plaats, is de in het Nederlands gangbare benaming gebruikt.

Vooral Richelieu maakt zeer lange zinnen, waarin de voornaamwoorden vaak op twee personen tegelijk betrekking kunnen hebben. In enkele gevallen is het (vermoedelijke) naamwoord ter wille van de leesbaarheid tussen teksthaakjes aangegeven.